Klauzula informacyjna RODO (dla rodziców)

Przedszkola nr 7 w Stalowej Woli ul. Ks. J. Popiełuszki 29a, 37-450 Stalowa Wola         

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

          Dyrektor Przedszkola:

               Danuta Szular