Rok szkoły w ruchu



Obszar 3

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone są raz w tygodniu, mają na celu kształtowanie prawidłowej postawy, wzmacnianie mięśni kręgosłupa, nóg, rąk, usprawnianie palców nóg, ćwiczenia ruchowe. Ćwiczenia dobierane są do potrzeb i możliwości dzieci. Dzieciaki bardzo lubią zajęcia korekcyjne, chętnie ćwiczą, starają się dokładnie wykonywać ćwiczenia wg poleceń nauczyciela.