Rok szkoły w ruchuOgólnopolska Akcja MEN "Ćwiczyć każdy może"

Ogólnopolska Akcja MEN "Ćwiczyć każdy może"

Drodzy Rodzice! Nasze przedszkole włączyło się do Ogólnopolskiej Akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organem wspierającym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł "Przedszkole w Ruchu" przedszkolom, które podejmują działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

Ruch w przedszkolu

• wychowanie fizyczne - zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego (obszar nr 1). Zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej: przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk przedszkola związanych z aktywnością fizyczną społeczności przedszkolnej, które dowodzą, że aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być ciekawe i atrakcyjne, napisanie dwóch scenariuszy zajęć aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć);

• edukacja zdrowotna (obszar nr 3 ). Zadanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej: napisanie dwóch scenariuszy zajęć dotyczących roli aktywności ruchowej w życiu, wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na aktywnych zajęciach wychowania przedszkolnego;

• kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli (obszar nr 4). Zadanie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego: udział wychowawców edukacji przedszkolnej w planowanych szkoleniach placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i ośrodków doskonalenia nauczycieli (ODN) o tematyce zdrowotnej/ruchowej.

Ruch poza przedszkolem

• zajęcia zorganizowane (obszar nr 6). Zadanie skierowane do przedszkoli współpracujących z placówkami wychowania poza przedszkolnego lub: bibliotekami, domami kultury, związkami harcerskimi, związkami sportowymi, organizacjami pozarządowymi: zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia;

• zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7). Zadanie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego: indywidualne wsparcie nauczycieli wychowania przedszkolnego w celu zachęcenia wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej: odkrywamy pasje, zainteresowania i talenty ( dokumentacja foto/wideo, opis );

• aktywność w gronie rodziny (obszar nr 8). Zadania dla nauczycieli edukacji przedszkolnej lub dyrektorów przedszkoli: zorganizowanie imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny wychowanków, np. Rodzinnego Dnia Sportu, Aktywnego Dnia Babci i Dziadka.

Terminarz konkursu

1. OGŁOSZENIE AKCJI: 30.10.2013 r.

2. do 31.12.2013 r.: możliwość przyłączania się szkół i przedszkoli do akcji

3. do 31.03.2014 r.: przesyłanie formularzy wraz z załącznikami do weryfikacji

4. do 20.05.2014 r.: zakończenie akcji

Jako przedszkole podejmujemy następujące działania na rzecz aktywności fizycznej i promowania zdrowego stylu życia:

1. Organizujemy ciekawe zabawy i zajęcia ruchowe.

2. Prowadzimy zajęcia, które promują zdrowe odżywianie.

3. Organizujemy zajęcia dodatkowe: rytmikę, gimnastykę korekcyjną.

4. Organizujemy zajęcia, w których najbliżsi członkowie rodziny aktywnie biorą udział: festyny sportowe, Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, pokazy zajęć tanecznych i rytmicznych.