Przedszkole Promujące Zdrowie


Otrzymanie Certyfikatu - Przedszkole Promujące Zdrowie 23.11.2005r. Tarnobrzeg

Otrzymanie Certyfikatu przyjęcia Przedszkola do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie - Wrzesień 2011 - Rzeszów