Zasady Rekrutacji

Rekrutacja do szkół i przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Stalowa Wola
na rok szkolny 2017/2018

Zarządzenia Prezydenta Miasta Stalowa Wola

UCHWAŁA NR LXVIII/604/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych...

Zarządzenie Nr 74/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego...

Zarządzenie Nr 75/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego...

Zarządzenie Nr 76/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym...

Zarządzenie Nr 77/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego...

Dziennik Urzędowy UCHWAŁA NR LXVIII/603/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 17 lutego 2017 r.

Uwaga Rodzice!
Dyrektor Przedszkola nr 7
w Stalowej Woli ogłasza od 27.03.2017r. do 10.04.2017r.
zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2017/18

Rodzice dzieci, którzy po raz pierwszy chcą zapisać dziecko do przedszkola na rok szkolny 2017/18 powinni w terminie od 27.03.2017 r. do 10.04.17 r. pobrać, wypełnić i złożyć u dyrektora przedszkola wniosek.

Zapisy dzieci już uczęszczających do przedszkola na rok szkolny 2017/18 trwają od 20.03.2017 r. do 27.03.2017 r. Rodzice powinni pobrać u nauczycieli poszczególnych grup druk "Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego", wypełnić i oddać do nauczycieli w wyżej wymienionym terminie.

Warunkiem niezbędnym do przyjęcia dziecka jest złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w wyżej podanym terminie.

Wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola

Oświadczenie rodziców nr 1

Oświadczenie rodziców nr 2