Zasady Rekrutacji

Rekrutacja do szkół i przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Stalowa Wola
na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenia Prezydenta Miasta Stalowa Wola

Ogłoszenie dla rodziców UWAGA RODZICE!!! REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 W roku szkolnym 2018/2019 rekrutacja do przedszkola będzie prowadzona w formie elektronicznej w terminie od 5. marca do 21. marca. ...

Zarządzenie Nr 34/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym określenia terminów składania dokumentów do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola na rok szkolny 2018/2019 ...

Zarządzenie Nr 33 /18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów ...

Zarządzenie Nr 35/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola ...

UCHWAŁA NR LXVIII/603/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów...

UCHWAŁA NR LXVIII/604/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznanie tym kryteriom liczby punków oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów...


Rekrutacja do szkół i przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Stalowa Wola
na rok szkolny 2017/2018

Zarządzenia Prezydenta Miasta Stalowa Wola

UCHWAŁA NR LXVIII/604/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych...

Zarządzenie Nr 74/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego...

Zarządzenie Nr 75/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego...

Zarządzenie Nr 76/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym...

Zarządzenie Nr 77/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego...

Dziennik Urzędowy UCHWAŁA NR LXVIII/603/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 17 lutego 2017 r.

Uwaga Rodzice!
Dyrektor Przedszkola nr 7
w Stalowej Woli ogłasza od 27.03.2017r. do 10.04.2017r.
zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2017/18

Rodzice dzieci, którzy po raz pierwszy chcą zapisać dziecko do przedszkola na rok szkolny 2017/18 powinni w terminie od 27.03.2017 r. do 10.04.17 r. pobrać, wypełnić i złożyć u dyrektora przedszkola wniosek.

Zapisy dzieci już uczęszczających do przedszkola na rok szkolny 2017/18 trwają od 20.03.2017 r. do 27.03.2017 r. Rodzice powinni pobrać u nauczycieli poszczególnych grup druk "Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego", wypełnić i oddać do nauczycieli w wyżej wymienionym terminie.

Warunkiem niezbędnym do przyjęcia dziecka jest złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w wyżej podanym terminie.

Wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola

Oświadczenie rodziców nr 1

Oświadczenie rodziców nr 2