Przedszkole Nr 7 było pierwszą tego typu placówką w Stalowej Woli. Zaraz po wojnie w 1949 r. rozpoczęto jego budowę, a w roku 1953 budynek oddano do użytku. W jednopiętrowym budynku znajdowało się przedszkole i świetlica dla uboższych rodzin pracowników Huty Stalowa Wola, która była właścicielem przedszkola. W placówce funkcjonowało 6 oddziałów, do których dzieci były dowożone autobusami hutniczymi z różnych stron miasta.

Pierwszym dyrektorem była Aurelia Wasiuczyńska, która zadbała o urządzenie ogrodu i zagospodarowanie terenu wokół budynku. W pięćdziesiątych sześćdziesiątych latach ze względu na duże zapotrzebowanie na wychowanie przedszkolne zorganizowano tu dwa oddzielne przedszkola. Na początku lat siedemdziesiątych Huta Stalowa Wola przekazała obie placówki wraz z budynkiem na rzecz Wydziału Oświaty i Wychowania w Stalowej Woli. Tutaj wychowało się kilka pokoleń ,tutaj uczęszczali dziadkowie obecnych wychowanków. Jedną z wielu zalet przedszkola jest piękny ogród z placem zabaw, o który dbają wszyscy pracownicy, dzieci i rodzice. W ciągu 53-lat działalności kolejnymi dyrektorkami były: Aurelia Wasiuczyńska, Stanisława Bezdeń, Maria Szkółka, Janina Grab, Maria Karaś, Maria Leś, Bogumiła Życzyńska, Stefania Terla, Barbara Turek.

Każdy z dyrektorów ma swój udział w tworzeniu obecnego wizerunku przedszkola. Od 2001 roku do czerwca 2012 roku funkcję dyrektora sprawowała pani mgr Bożena Niemiec, która podjęła się kontynuowania chlubnej tradycji naszej placówki. Od 1 lipca 2012 roku funkcję dyrektora sprawuje pani mgr Danuta Szular.