Wśród głównych zadań w pracy naszego przedszkola są: wychowanie patriotyczne-poszanowanie historii naszego kraju, wychowanie prozdrowotne - aktywne formy spędzania wolnego czasu, zmiana nawyków żywieniowych oraz dbanie o naturalne środowisko przyrodnicze.
Wybierając Marię Konopnicką na patronkę naszej placówki mieliśmy na uwadze jej zaangażowanie w walkę o zachowanie polskości oraz umiłowanie przyrody. Największym osiągnięciem poetki stały się liryki o tematyce wiejskiej i ludowej oparte na folklorze naszych ziem. Pisząc swą poezję walczyła z uciskiem i wyzyskiem Polaków przez zaborów oraz ukazywała piękno naszej przyrody. Najsłynniejszym utworem Marii Konopnickiej jest bajka O krasnoludkach i sierotce Marysi". Jest ona niedościgłym wzorem dla nas - nauczycieli i dlatego postanowiliśmy wybrać ją na swoją patronkę.
Idąc z duchem czasu i chcąc wyjść na przeciw potrzebom naszych wychowanków, program przedszkola jest tak opracowany, aby umożliwiał dziecku wszechstrony rozum umysłowy, fizyczny i emocjonalny.