Sprawozdanie Stowarzyszenia za 2011r.

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie merytoryczne i finansowe

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie Komisji Rewizyjnej