Rekrutacja

Rekrutacja na rok 2018/2019

Rekrutacja do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola na rok szkolny 2018/2019

UWAGA RODZICE!!!

W roku szkolnym 2018/2019 rekrutacja do przedszkola będzie prowadzona w formie elektronicznej w terminie od 5. marca do 21. marca.

Adres strony: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta Stalowa Wola

Zarządzenie Nr 34/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym określenia terminów składania dokumentów do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola na rok szkolny 2018/2019 ...

Zarządzenie Nr 33/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów ...

Zarządzenie Nr 35/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola ...

UCHWAŁA NR LXVIII/603/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów...

UCHWAŁA NR LXVIII/604/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznanie tym kryteriom liczby punków oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów...

© 2018 Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej w Stalowej Woli. All Rights Reserved.

Szukaj