Rekrutacja

Rekrutacja na rok 2020/2021

UWAGA RODZICE!!!
REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY  2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 rekrutacja  do przedszkola będzie prowadzona
w formie elektronicznej
w terminie od 11 marca 2020r. do 25 marca 2020r.

Poniżej strona internetowa za pośrednictwem, której można dokonać zapisu dziecka

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z oświadczeniami w Przedszkolu pierwszego wyboru.

 

Uchwały i zarządzenia w sprawie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych do pobrania:

UCHWAŁA NR LXVIII/604/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI
z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznanie tym kryteriom liczby punków oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów

Link do pobrania uchwały


UCHWAŁA NR LXVIII/603/17RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI
z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Link do pobrania uchwały


Zarządzenie Nr 24/20 Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 22 stycznia 2020r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Link do pobrania zarządzenia


Zarządzenie Nr 25/20 Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym określenia terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola na rok szkolny 2020/2021

Link do pobrania zarządzenia

Wyszukaj

Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej
ul. ks. J. Popiełuszki 29a
37-450 Stalowa Wola
tel. 0-15 842-49-58
e-mail: przedszkole7@stalowawola.pl

© 2018 Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej w Stalowej Woli. All Rights Reserved.

Szukaj