Rekrutacja

Ogłoszenie

W środę 13.04.22r. w przedszkolu zostały opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola w terminie 14- 22.04.2022 r. do godz.15.00  w postaci pisemnego oświadczenia lub formie elektronicznej na profilu kandydata.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Wyszukaj

Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej
ul. ks. J. Popiełuszki 29a
37-450 Stalowa Wola
tel. 0-15 842-49-58
e-mail: przedszkole7@stalowawola.pl

© 2018 Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej w Stalowej Woli. All Rights Reserved.

Szukaj