Ogłoszenie

Drukuj

W środę 13.04.22r. w przedszkolu zostały opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola w terminie 14- 22.04.2022 r. do godz.15.00  w postaci pisemnego oświadczenia lub formie elektronicznej na profilu kandydata.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.