• baner1-1.jpg
  • baner1-2.jpg
  • baner1-3.jpg

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK)

 zaprasza  do udziału w bezpłatnych warsztatach dla mieszkańców Stalowej Woli:

 

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW – CZĘŚĆ 1

Dla kogo?: rodzice i/lub osoby planujące mieć dzieci, będący mieszkańcami Stalowej Woli

Tematyka zajęć: budowanie relacji dorosły-dziecko, aktywne i wspierające słuchanie dziecka, motywowanie do współdziałania, modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka, wspieranie procesu usamodzielniania, budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Rozpoczęcie: 26.04.2022 r. godz. 16.00-19.00

Terminy: warsztaty obejmują łącznie cykl 10 spotkań po 3 godziny zegarowe i odbywać się będą raz w tygodniu, we wtorki (8 spotkań we wtorki oraz 2 w soboty, tj. 07.05.2022 r. i 18.06.2022 r.)

Miejsce: Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli ul. Polna 18

Zapisy: odbywają się osobiście w SOWiIK w Stalowej Woli przy ul. Polnej 18 lub telefonicznie 15 642 52 93 lub poprzez przesłanie na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.sowiik.pl

Ukończenie tej części zajęć daje możliwość udziału w części II – "Rodzeństwo bez rywalizacji" oraz części III – "Nastolatek".

Warsztaty są organizowane przez Urząd Miasta Stalowej Woli w ramach środków zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywana Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok we współpracy ze Stalowowolskim Ośrodkiem Wsparcia i Interwencji Kryzysowej.

Klauzula informacyjna dla osoby upoważnionej przez rodzica/prawnego opiekuna do odbioru dziecka

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z odbiorem dzieci jest Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej w Stalowej Woli, ul. ks. J. Popiełuszki 29a, 37-450 Stalowa Wola, tel. 015 842-49-58, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych mogą skontaktować się Państwo w razie wszelkich pytań dotyczących ochrony danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Dane osobowe osoby upoważnionej do odbioru przetwarzane będą tylko w celu prowadzenia ewidencji osób upoważnionych ze względu na konieczność weryfikacji tożsamości/identyfikacji osoby odbierającej dziecko z Przedszkola w związku z realizacją przez Przedszkole obowiązków prawnych związanych z organizacją odbioru dziecka z Przedszkola w oparciu o art. 102 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Oświatowe oraz Statut Przedszkola, zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci tj. wykonywaniem zadań w interesie publicznym art. 6 ust. 1 lit. e RODO. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o dobrowolną zgodę art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od rodzica/opiekuna, który wskazał Państwa jako osobę upoważnioną do odbioru na przeznaczonym do tego formularzu. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne dla realizacji wskazanego celu.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres
  6. uczęszczania dziecka do placówki a następnie trwale niszczone. Dostęp do danych mieć będą jedynie upoważnienie przez administratora osoby z personelu placówki. Dane nie będą przekazywane odbiorcom zewnętrznym ani poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Przysługuje Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka.
  7. Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a) osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
  8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

           Dyrektor Przedszkola:

            Danuta Szular

          Klauzula informacyjna dla osób odbierąjących dziecko z przedszkola nr 7

Wyszukaj

Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej
ul. ks. J. Popiełuszki 29a
37-450 Stalowa Wola
tel. 0-15 842-49-58
e-mail: przedszkole7@stalowawola.pl

© 2018 Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej w Stalowej Woli. All Rights Reserved.

Szukaj