Oferta

Wśród głównych zadań w pracy naszego przedszkola są: wychowanie patriotyczne-poszanowanie historii naszego kraju, wychowanie prozdrowotne - aktywne formy spędzania wolnego czasu, zmiana nawyków żywieniowych oraz dbanie o naturalne środowisko przyrodnicze.
Wybierając Marię Konopnicką na patronkę naszej placówki mieliśmy na uwadze jej zaangażowanie w walkę o zachowanie polskości oraz umiłowanie przyrody. Największym osiągnięciem poetki stały się liryki o tematyce wiejskiej i ludowej oparte na folklorze naszych ziem. Pisząc swą poezję walczyła z uciskiem i wyzyskiem Polaków przez zaborów oraz ukazywała piękno naszej przyrody. Najsłynniejszym utworem Marii Konopnickiej jest bajka O krasnoludkach i sierotce Marysi". Jest ona niedościgłym wzorem dla nas - nauczycieli i dlatego postanowiliśmy wybrać ją na swoją patronkę.
Idąc z duchem czasu i chcąc wyjść na przeciw potrzebom naszych wychowanków, program przedszkola jest tak opracowany, aby umożliwiał dziecku wszechstrony rozum umysłowy, fizyczny i emocjonalny.

 • Przedszkole realizuje funkcje opiekuńcze i edukacyjne w wieku od 3 do 6 lat
 • Godziny funkcjonowania przedszkola od 6:00 do 16:00 dla rodziców, którzy zaangażowani są zawodowo
 • Pełne wyżywienie (trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek)
 • Placówka realizuje program przedszkolny zatwierdzony przez MEN
 • Bogaty program edukacyjny, nauka czytania i pisania "Metoda Dobrego Startu" M. Bogdanowicz oraz "Metoda Domana"
 • Program Promujący Zdrowie - My o zdrowie swoje i innych dbamy
 • Program innowacji pedagogicznej - Dziedzictwo Kulturowe "Małej" i "Dużej" Ojczyzny
 • Współpraca z Telewizją Miejską w Stalowej Woli oraz z placówkami kulturalno-oświatowymi (Szkoła Muzyczna, MDK, Muzeum Regionalne)
 • Uczestnictwo w zajęciach logopedycznych
 • Różnorodność zajęć dodatkowych (m.in. j. angielski, religia, zajęcia rytmiczne i korekcyjne)
 • Uczestnictwo dzieci w wycieczkach
 • Przedszkole otwarte dla rodziców

Wyszukaj

Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej
ul. ks. J. Popiełuszki 29a
37-450 Stalowa Wola
tel. 0-15 842-49-58
e-mail: przedszkole7@stalowawola.pl

© 2018 Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej w Stalowej Woli. All Rights Reserved.

Szukaj