Rekrutacja

UWAGA RODZICE!!!
REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY  2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 rekrutacja  do przedszkola będzie prowadzona
w formie elektronicznej
w terminie od 11 marca 2019r. do 29 marca 2019r.

Poniżej strona internetowa za pośrednictwem, której można dokonać zapisu dziecka

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola

 

Uchwały i zarządzenia w sprawie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych do pobrania:

UCHWAŁA NR LXVIII/604/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI
z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznanie tym kryteriom liczby punków oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów

Link do pobrania uchwały


UCHWAŁA NR LXVIII/603/17RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI
z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Link do pobrania uchwały


Zarządzenie Nr 34/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Link do pobrania zarządzenia


Zarządzenie Nr 35/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym określenia terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola na rok szkolny 2019/2020

Link do pobrania zarządzenia


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 35/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 30 stycznia 2019 r.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola w roku szkolnym 2019/2020

Link do pobrania zarządzenia

© 2018 Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej w Stalowej Woli. All Rights Reserved.

Szukaj