Aktualności

WAŻNE

Kolejny etap rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Stalowa Wola

na rok szkolny 2020/2021

W dniu 20 kwietnia 2020 roku, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych  przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Stalowa Wola zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do tych placówek w rekrutacji na nowy rok szkolny. Ponadto do rodziców/opiekunów prawnych zostaną wysłane e-maile z informacją o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu ich dziecka.

Rodzice/opiekunowie prawni powinni potwierdzić wolę przyjęcia do danej placówki
w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od  
21.04.2020r. do 24.04.2020r.

Z uwagi na ograniczone możliwości bezpośredniego komunikowania się z placówką, w celu potwierdzenia woli wystarczy informacja przesłana e-mailem z adresu wskazanego przez rodzica we wniosku  jako adres kontaktowy.

 

Treść e-maila:

Potwierdzam, że moje dziecko ………… (imię i nazwisko) ……………… w roku szkolnym 2020/2021 będzie uczęszczało do Przedszkola/Oddziału Przedszkolnego nr …………………… zadeklarowanego we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

(imię i nazwisko rodzica)

 

Adresy e-mail przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, na które należy przesłać wiadomość znajdują się na stronach internetowych placówek. Aktualnie forma papierowa oświadczenia nie jest wymagana, uzupełnienie dokumentacji papierowej nastąpi w późniejszym terminie.

Uwaga! Brak potwierdzenia woli przyjęcia do danej placówki w w/w terminie będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

Wyszukaj

Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej
ul. ks. J. Popiełuszki 29a
37-450 Stalowa Wola
tel. 0-15 842-49-58
e-mail: przedszkole7@stalowawola.pl

© 2018 Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej w Stalowej Woli. All Rights Reserved.

Szukaj