Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO (dla rodziców)

Przedszkola nr 7 w Stalowej Woli ul. Ks. J. Popiełuszki 29a, 37-450 Stalowa Wola         

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

  • Administratorem Państwa  danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest  Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej w Stalowej Woli, ul. ks. J. Popiełuszki 29a, 37-450 Stalowa Wola, tel. 015 842-49-58, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  •  Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu nr 7 w Stalowej Woli jest Pan Mariusz Marć, z którym mogą  się Państwo  skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • Państwa dane osobowe  przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji procesu rekrutacji, następnie w przypadku pozytywnego procesu rekrutacji w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce;
  • Państwa Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (System Informacji Oświatowej);
  • Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz szkoły usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym na podstawie umów powierzenia oraz obowiązujących przepisów;
  • Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia Państwa dziecka do Przedszkola Państwa dane będą przetwarzane przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt;
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
  • Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody - podstawą przetwarzania była przez państwa udzielona zgoda -  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych  gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa  dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • Podanie przez Państwa  danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów Prawa Oświatowego.

          Dyrektor Przedszkola:

               Danuta Szular         

 

Klauzula informacyjna RODO dla rodziców 

Zarządzenie                                                          

Wyszukaj

Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej
ul. ks. J. Popiełuszki 29a
37-450 Stalowa Wola
tel. 0-15 842-49-58
e-mail: przedszkole7@stalowawola.pl

© 2018 Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej w Stalowej Woli. All Rights Reserved.

Szukaj