Stowarzyszenie "Dzieciak"

DEKLARACJA PRZYSTˇPIENIA
DO STOWARZYSZENIA DZIECIAK PRZY PRZEDSZKOLU NR 7 W STALOWEJ WOLI

Zainteresowanych wst±pieniem do Stowarzyszenia prosimy o pobranie deklaracji, wypełnienie jej i przesłanie na adres przedszkola lub osobiście u Pani Dyrektor w przedszkolu lub na ręce osoby z zarz±du. Wysokość składki członkowskiej wynosi 10zł rocznie. Wpłaty można dokonywać na konto w banku

PEKAO S.A. I o/Stalowa Wola nr:

73 1240 2799 1111 0010 2342 5395

lub bezpośrednio Skarbnikowi w trakcie zebrań.

Deklaracja

Statut


Sprawozdania Stowarzyszenia "Dzieciak" za 2011r.

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

Uchwała zatwierdzaj±ca sprawozdanie merytoryczne i finansowe

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Uchwała zatwierdzaj±ca sprawozdanie Komisji Rewizyjnej


Składamy serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom za odpisanie 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia "Dzieciak". Za zebrane środki zostały zakupione nowe meble do grupy "Krasnale".

Wielkanoc